Agrarisch natuurbeheer

Boerennatuur

NatuurBeleven is al meer dan 10 jaar op alle fronten betrokken bij het agrarisch natuurbeheer.

Mark Kuiper

Mark en grutto

De boeren krijgen een steeds grotere rol in het beheer van de natuur in Nederland. Het aanvragen en uitvoeren van de ingewikkelde subsidieregelingen vereist specialistische kennis. NatuurBeleven verzorgt al jaren subsidieaanvragen, secretariaat, veldwerk, controles en adviezen voor de Vereniging voor agrarisch natuurbeheer ‘De Amstel’. De vereniging omvat 1.400 hectare boerenland en regelt de bescherming van weidevogels, de verrijking van de flora, verhoogt de kwaliteit van het slootwater en zet speciale projecten op, zoals het planten van hoogstamboomgaarden, inrichten van erven en het plaatsen van nestkasten voor steenuilen en kerkuilen.

NatuurBeleven treedt ook als beheersadviseur bij de stichting agrarische bedrijven in Spaarnwoude.

Op projectbasis kunnen wij gebiedsbeheerplannen schrijven, weidevogelkringen begeleiden, inventarisaties en alarmtellingen uitvoeren etc.

  • Benoemd door de provincie Noord-Holland tot gebiedscoordinator voor weidevogelsbeheer in het kader van SNL (Subsidie Natuur en Landschap) in Amstel-, Gooi- en Vechtstreek en in West Rijnland (Noord-Holland onder het Noordzee kanaal.)
  • Beheersadvies (ANV De Amstel www.anvdeamstel.nl, Stichting Agrarische Bedrijven Spaarnwoude)
  • Controle resultaten
  • Organiseren van Mozaiekbeheer (Nederland weidevogelrijk, Afstemmen Instrumenten Weidevogelbeheer, Mozaiek op Maat, Nederland Weidevogelrijk)
  • Inventarisaties (weidevogelmeetnet, amstelland, utrechtse venen, ark en eemland, spaarnwoude etc.)
  • Alarmtellingen
  • GIS (Geografisch Informatie Systeem)
  • Opzetten Weidevogelkringen
  • Ontwikkelen Weidevogelplannen
  • Alterra-model Beheer op Maat