Flora- en faunawet

Onderzoek beschermde soorten

rugstreeppadHet plannen en uitvoeren van werkzaamheden kan overal in conflict komen met de Flora- en faunawet. Beschermde dieren worden gedood. Kostbare bouwprojecten worden voor maanden stil gelegd of zelfs verboden. Deze ellende wordt voorkomen door bij het plannen en uitvoeren degelijk te laten onderzoeken welke beschermde dieren en planten door de projecten worden beïnvloed. Kennis van zaken op het juiste moment voorkomt dat beschermde dieren of planten in de verdrukking komen of dat een project wordt stil gelegd met alle schade die daar bij komt.

NatuurBeleven heeft de afgelopen jaren bij ongeveer tweehonderd projecten onderzoek en advies geleverd over de Flora- en faunawet. Onze opdrachtgevers zijn overheden, zoals gemeenten en provincies, ingenieursbureaus, ontwikkelaars en particulieren. Zo zijn risico’s vermeden en zijn met onze adviezen maatregelen genomen die de natuur ten goede komen.

Kleine en grote opdrachten worden door ons team zorgvuldig en met grote aandacht voor de communicatie tot een goed einde gebracht.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

 

Onderzoek:

  • vogels
  • kleine zoogdieren
  • vleermuizen
  • hogere planten
  • reptielen
  • amfibieën
  • vissen